Certifikáty a osvědčení

Společnost klade vysoký důraz na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce, které dávají záruku pro úspěšné dokončení stavby.

Kvalita poskytovaných služeb je pro nás prioritou ve všech fázích provádění činností, stejně jako důvěryhodnost vůči zákazníkovi a plnění jeho potřeb – od přijetí zakázky po předání díla zákazníkovi. Systém jakosti je certifikován dle ČSN EN ISO 9001.

        

Naše společnost si je vědoma dnešních požadavků, nároků a vzhledem k povaze služeb i závazků vůči odpovědnosti za ochranu životního prostředí. Snahou je negativním účinkům staveb na své okolí a na životní prostředí předcházet. Společnost splňuje mezinárodní normy pro systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001.

 

Důležitost bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci stejně jako důslednost při jejich dodržování jsou zárukou v přístupu předcházení úrazů a nehod na stavbách. To je předpoklad certifikátu pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018.

Získané certifikáty jsou nejen základem pro další rozvoj společnosti, ale i závazkem pro naše zaměstnance i ostatní účastníky staveb.

Stříbrný certifikát kvality Evropské databanky a.s.

 

 Osvědčení : Splňujeme požadavek ,,Definice rodinného podnikáni,,.