Vodovody a kanalizace

Naše společnost realizovala v průběhu své existence velkou škálu staveb vodovodů a kanalizací. Realizujeme rekonstrukce a novou výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů ze všech dostupných materiálů (PVC, PP, PE, sklolaminát, kamenina, litina apod.). Jsme schopni realizovat vodovody a kanalizace od malých průměrů po ty největší.

Klademe důraz na kvalitu práce, odbornost a zkušenosti v oboru. Všichni naši zaměstnanci dříve pracovali ve společnostech zabývající se prováděním všech druhů a typů vodovodů a kanalizací, výstavbou inženýrských sítí apod.

Provádíme veřejné vodovodní a kanalizační řady pro občanskou vybavenost, zasíťování pozemků pro rodinné domy a bytovou výstavbu, areálové rozvody pro průmysl nebo přeložky vodovodů a kanalizací.

  • vodovody pro pitnou, užitkovou, průmyslovou a požární vodu
  • kompletní vodovodní přípojky včetně šachet a vodoměrných sestav
  • kanalizace splaškové, dešťové či jednotné, gravitační, tlakové i podtlakové