Povinné údaje firmy

Povinné údaje firmy § 7 ZČ. 90/2012 Sb., o obchodním společnostech a družstev (zákon o obchodních korporací).

Bankovní spojení
Československá obchodní banka
Číslo účtu: 165579479/0300
IBAN/SWIFT: CZ 1603000000000165579479/CEKOCZPP

Soubory

Výpis ŽR (Stáhnout)
Výpis obchodního rejstříku úplný (Stáhnout)