Politika jakosti

Česká firma Rybárik, s.r.o. se již více než 20 let úspěšně specializuje především na stavby silnic a komunikací, zemní práce a bourací práce. Součástí našich služeb je i přeprava materiálů, autodoprava, odvoz suti a nepotřebného materiálu i řezání asfaltových a živičných povrchů. Naší velkou předností je rozsáhlý vozový park, ve kterém jsou všechny typy strojů potřebné pro rozsáhlé zemní práce, demolice, bourací práce, stavební práce i pro přepravu.

Spolu se stálým solidním, prověřeným subdodavatelským zázemím a s moderním technickým vybavením je naším cílem, aby se naše stavební společnost vnesla do povědomí lidí kvalitně odvedenou prací.

V oblasti řízení kvality to znamená především:

  • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti, spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
  • Služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě dle použitého technického vybavení, zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí spolupracovníků společnosti.
  • Základními pravidly vystupování společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
  • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu společnosti a tím i jistoty našich zákazníků.
  • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení kvality jsou především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech aspektů, stanovení cílů, záměrů a definovaný systém kontrolních mechanizmů.