Bánov, U Školy

Termín realizace: 10/2021 – 01/2022

Oprava vodovodního řadu B-7. Stávající litinové potrubí bylo nahrazeno položením nového potrubí z polyetylenu. Součástí plnění bylo přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na nové potrubí, výměna dvou podzemních hydrantů