Bojkovice, Bezručova čtvrť

Termín realizace: 07/2021 – 11/2021

Rekonstrukce částí kanalizačních stok A8-3b, A8-4, A8-5 v Bezručově čtvrti v Bojkovicích.