Břestek

Termín realizace: 03/2022 – 04/2022

Rekonstrukce stávající místní komunikace Pod Bílé Búdy v obci Břestek novou asfaltovou konstrukcí, osazení betonovým obrubníkem a přídlažbou.