Bytový dům – SLUNEČNÍ TERASY II+III Uherské Hradiště

Kategorie: 2017

Termín realizace: 04/2016 – 07/2017

Práce spočívající v provedení dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, retenční nádrže a vsaky pro výstavbu bytových domů včetně obslužné asfaltové komunikace společně s dlážděnou komunikací a parkovacími stáními s veřejným osvětlením.


Další fotografie