Cyklostezka Suchá Loz

Termín realizace: 05/2022 – 09/2022

Výstavba trasy pro cyklisty v k.ú. Suchá Loz, úprava polohy a zčásti zúžení stávající panelové účelové komunikace.