Dálnice D55 Babice - Staré Město

Termín realizace: 06/2021 – 02/2022

SO 332 vybudování přeložky vodovodu DN 250 v km 15,500

SO 333 vybudování přeložky vodovodu DN 150 v km 13,600