Demolice kalírny a skladu

Kategorie: Demolice a bourací práce

Demolice kalírny a skladu

Investor: Rovina, a.s.
Projekt: demolice objektů v areálu Pal Magneton v Kroměříži, odtěžení kontaminovaných zemin a odvoz na biodegradaci, zásyp čistou zeminou
Realizace: 2013