Dolní Němčí, ul. Zahradní

Termín realizace: 10/2021 – 03/2022

Rekonstrukce kanalizační stoky A10 a A10a v ulici Zahradní v Dolním Němčí. Stávající betonové stoky byly nahrazeny sklolaminátovým potrubím v nové trase včetně přepojení kanalizačních přípojek a uličních vpustí.