Horní Němčí, Okluky

Termín realizace: 03/2021 – 11/2021

Úprava koryta toku Okluky zaměřená na jeho stabilizaci v zastavěném území a neškodné převedení povrchové vody korytem.