Míškovice

Termín realizace: 06/2021 – 05/2022

Realizace nové kanalizace včetně zemích prací (HTÚ), přepojení stávajících kanalizačních přípojek, přípojky vody, spojovací potrubí ČOV, nová příjezdová komunikace ČOV.