Místní komunikace ulice Školní, Vinohradská a Komenského, Dolní Němčí

Kategorie: 2020

Termín plnění prací: 07/2020 – 11/2020

Práce spočívající v provedení rekonstrukce místní obousměrné dvoupruhové komunikace včetně jejího odvodnění a přilehlých chodníků.


Další fotografie