MITAS Otrokovice - rozšíření výrobní kapacity

Kategorie: 2020

Termín realizace: 06/2019 - 06/2020

Práce spočívající v provedení hrubých terénních uprav, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu a akumulační nádrže pro výrobní halu včetně přístupové komunikace a zpevněných ploch.


Další fotografie