Nová válcovna – FATRA, a.s.

Kategorie: 2018

Termín realizace: 08 / 2017 – 05 / 2018

Práce spočívající v provedení rozvodů pitné vody společně s dešťovou a splaškovou kanalizací včetně odlučovače ropných látek.


Další fotografie