Novostavba OBCHODNÍHO CENTRA, Ulice Východní, Staré Město u Uherského Hradiště

Kategorie: 2019

Termín plnění prací: 05/2019 – 12/2019

Práce spočívající v provedení hrubých terénních úpravy, splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, vsakovacích boxů, čerpací stanice, požární nádrže, přípojky plynu společně s opěrnou stěnou z prefabrikovaných železobetonových dílců.


Další fotografie