Nový výrobní závod RIM TECH, průmyslová zóna Zlín -východ

Kategorie: 2019

Termín plnění prací: 06/2018 - 05/2019

Práce spočívající v provedení rozvodu požární vody a vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové vč odlučovače ropných látek a retenční nádrže společně s provedením nové asfaltové komunikace se zpevněnou dlážděnou plochou.


Další fotografie