Oprava místní komunikace, Mikulčice

Termín realizace: 03/2021 – 08/2021

Rekonstrukce místní komunikace v části ulice Těšická v obci Mikulčice zahrnující novou asfaltovou konstrukci komunikace s pásy pro cyklisty a zpomalovacích prahů ze žulové kostky, novými obrubníky a novým odvodněním do uličních vpustí. Dále vybudování nových kolmých a podélných parkovacích stání.