Q city Uherské Hradiště

Kategorie: 2019

Termín plnění prací: 6/2018 - 9/2019

Práce spočívající v provedení dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, retenční nádrže a vsaky pro výstavbu bytových domů včetně obslužné asfaltové komunikace společně s dlážděnou komunikací a parkovacími stáními s veřejným osvětlením.


Další fotografie