Regenerace sídliště Hutník V. etapa

Kategorie: 2020

Termín realizace: 06/2020 – 11/2020

Práce spočívající v opravě stávajících chodníků, obslužné komunikace, zvětšení kapacity parkovacích míst a vybudování stanoviště podzemních a nadzemních kontejnerů.


Další fotografie