Revitalizace vodní nádrže Losy, Suchá Loz

Termín realizace: 04/2021 – 10/2021

Revitalizace vodní nádrže Losy spočívající v odbahnění zátopy, rekonstrukce sdruženého objektu, vytvoření litorální zóny v horní části zátopy oddělená vnořenou hrázkou s průsakovým segmentem, vytvoření vodních tůní, rekonstrukce – úprava koruny hráze, provedení kácení náletových dřevin.