Staré Město - Špitálky

Termín realizace: 09/2022 – 12/2022

 

Rekonstrukce místní komunikace, chodníků, výstavba parkovacích stání a sjezdů. Realizace veřejného osvětlení a zatrubkování pro metropolitní síť.