Staré Město, ul. Škroupova - 1

Termín realizace: 06/2022 – 09/2022

Oprava stoky AIVi v ulici Škroupova ve Starém Městě v úseku od Š28 po Š664. Stávající betonové potrubí DN 300 mm a DN 400 mm nahrazeno sklolaminátovým potrubím. Součástí plnění byla i oprava revizních šachet, přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek.