Staré Město, ul. Škroupova - 2

Termín realizace: 06/2022 – 09/2022

Rekonstrukce části vodovodního řadu U ve Starém Městě, kde stávající eternitové potrubí bylo nahrazeno potrubím z tvárné litiny s přepojením všech stávajících vodovodních přípojek.