Vnorovy - Baťův kanál

Termín realizace: 10/2019 – 11/2021

Zemní práce – odstranění nánosu z koryta a břehové opevnění z lomového kamene.