Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město

Kategorie: 2017

Termín realizace: 04/2017 - 11/2017

Práce spočívající ve výstavbě vodohospodářsky zabezpečené plochy pro nakládání s nebezpečnými odpady. Byly vybudovány parkovací plochy společně se zastřešením plochy stáčiště včetně havarijní jímky, vybudování oplocení s vjezdovými branami a elektro rozvody, přípojky plynu a přeložky stávajících vodovodů.


Další fotografie