ZTV k RD Racková -1

Termín realizace: 09/2021 – 08/2022

Výstavba ZTV pro cca 14 rodinných domů v Rackové zahrnující - příjezdovou komunikaci, zpevněné plochy a podzemní vedení inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení).